LUQA

Ċentru Civiku, 174, Triq il-Ġdida, Ħal Luqa   LQA  1724

Tel: 21665533; Fax: 21665656; e-mail: luqa.lc@gov.mt

Website: www.luqa.gov.mt

Ref: K5/37/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18                                8 ta’ Jannar 2018

 LAQGĦA TAL-KUNSILL

Il-31 Laqgħa tas-Sebgħa Kunsill Lokali ta’ Ħal Luqa se ssir nhar Il-Ġimgħa 12 ta’ Jannar 2018 fil-5.30 p.m. ġewwa l-Kunsill Lokali, 174, Triq il-Ġdida, Luqa,  b’ din l-Aġenda:

  1. Qari u Approvazzjoni tal-Minuti

  1. Punti Mqajjma mill-Minuti

  1. Korrispondenza

  1. Xogħolijiet

  1. Performance Bonus tal-Impjegati

  1. Approvazzjoni tal-Ħlasijiet

  1. Aġġornament

Minħabba l-importanza tal-laqgħa, intom mitluba sabiex tattendu fil-hin. Grazzi.

Michael Portelli

Segretarju Eżekuttiv