Taħriġ virtwali mill-Kunsill Lokali ta’ Ħal Luqa fl-okkażżjoni tal-Karnival

B’ inizjattiva mill-Kunsill Lokali ta’ Ħal Luqa, flimkien mal-kumpanija Beraq ta’ Ħal Għaxaq sar taħriġ virtwali fuq kif wieħed jista jibni karru tal-Karnival fiċ-ċokon. Dawk li jsegwu dan it-taħriġ huma wkoll fiċ-ċans li jidħlu f’ kompetizzjoni billi japplikkaw fuq il-link t’ hawn taħt.

Il-Video jista jigi segwit permezz ta’ din il-link:
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *