Public consultation – IPPC permit for Poligas Limited for a chemical installation for the production of basic organic chemicals such as simple hydrocarbons (acetylene) (Our ref: IP 0001/09/B).

The ERA is currently processing the renewal of the IPPC permit for Poligas Limited for a chemical installation for the production of basic organic chemicals such as simple hydrocarbons (acetylene) (Our ref: IP 0001/09/B). We shall be starting a public consultation phase on Saturday 19th June 2021 for a period of fifteen days. An electronic […]

Ħitan tas-Sejjiegħ permezz ta’ Fondi Ewropej taħt Miżura 4.4

Numru ta’ ħitan tas-sejjiegħ ġew irrestawrati u oħrajn mibnija mill-ġdid permezz ta’ Fondi taħt Miżura 4.4 tal-Fondi Ewropej. Dan il-fond li huwa parti mill-program EAFRD kien ta’ benefiċċju lill-Kunsill Lokali ta’ Ħal Luqa fejn ibbenefikajna madwar Euro 100,000 li ntużaw biex żona t’ importanza naturali tkun aktar aċċessibli għall bdiewa u dawk li jiġu jagħmlu […]

Taħriġ virtwali mill-Kunsill Lokali ta’ Ħal Luqa fl-okkażżjoni tal-Karnival

B’ inizjattiva mill-Kunsill Lokali ta’ Ħal Luqa, flimkien mal-kumpanija Beraq ta’ Ħal Għaxaq sar taħriġ virtwali fuq kif wieħed jista jibni karru tal-Karnival fiċ-ċokon. Dawk li jsegwu dan it-taħriġ huma wkoll fiċ-ċans li jidħlu f’ kompetizzjoni billi japplikkaw fuq il-link t’ hawn taħt. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf82F5O9VnJTuuMUPLVCzxcC3fBDxCI1xWbL2CtyYK3th1csg/viewform?usp=sf_link Il-Video jista jigi segwit permezz ta’ din il-link: https://www.facebook.com/1447240208906587/videos/1350703868636023

Inawgurazzjoni tal-Bandli f’ Misrah iz-Zghazagh

Diskors minn John Schembri waqt iċ-Ċerimonja tal-Ġurament ta’ Sindku tas-Seba’ Leġislatura tal-Kunsill Lokali ta’ Ħal Luqa

Meta kont ħadt il-ġurament bħala Sindku tlett snin ilu kont għedtilkom li jien impenjat u determinat li naħdem flimkien ma’ sħabi l-kunsilliera kollha madwar din il-mejda u magħkom, ir-rappreżentanti tas-Soċjeta. Ċivili, biex naħdmu flimkien biex inkattru dan is-sens ċiviku ……..ġewwa Ħal Luqa….. li rridu ……… npoġġu flimkien l-għaqdiet kollha ta’ Ħal Luqa u l-Kunsill Lokali […]